Universitatea
"Al.I.Cuza"
Iasi
UAIC

Grant CNCSIS, tip A, cod 1412
STUDII SI CERCETARI PRIVIND ELABORAREA
DE NOI METODE SI TEHNICI UTILIZATE ÎN AUTENTIFICARE

2005 - 2007

CNCSIS